Oferta szkoleniowa

Chwalić ale jak, kiedy nie ma za co?

Konstruktywna pochwała dodaje wiary we własne siły, powoduje, że człowiek stara się być coraz lepszym i lepiej radzi sobie z problemami. Jest doświadczeniem życiowym, do którego można wracać w trudnych chwilach i czerpać z niego moc.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców, którzy chcą coraz lepiej wychowywać dzieci. Obala mity dotyczące pochwał, rozstrzyga dylemat „karać czy nagradzać”. Uczestnicy dowiadują się jak wielkie znaczenie dla prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka ma umiejętna pochwała kierowana od jego adresem. Poprzez praktyczne ćwiczenia uczą się konstruowania opisowych pochwał, dostrzegania mocnych stron wychowanków, powstrzymywania się od ocen.

Czas szkolenia: 3 godz., optymalna ilość uczestników: 12-20 osób.

Stres w zawodzie nauczyciela:

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, którzy są grupą zawodową szczególnie narażoną na stres i zagrożoną wypaleniem zawodowym. Wszyscy, którzy na co dzień obciążeni są swoją pracą, mogą w przyjaznej atmosferze dowiedzieć się i przećwiczyć, jak skutecznie radzić sobie z nadmiernym stresem. Podczas szkolenia omawiane są źródła nauczycielskiego stresu oraz prezentowane są różne style i pomocne techniki pokonywania go. Uczestnicy dowiadują się też, co sprzyja odporności na stres oraz jak zapobiegać i radzić sobie z wypaleniem zawodowym.

Czas szkolenia: 4 godz., optymalna ilość uczestników: 12-20 osób.

Zaburzenia rozwojowe u dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS):

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jest wrodzonym schorzeniem, które powstaje wskutek ekspozycji dziecka w okresie prenatalnym na toksyczne działanie nawet niewielkiej dawki alkoholu. Zdarza się nie tylko dzieciom z rodzin alkoholowych, czy tym, które adoptowano, ale też tym, których matki, zupełnie nieświadomie, często za namową lekarza, wypiły np. kieliszek czerwonego wina w nieodpowiednim momencie ciąży. Jest ukrytą niepełnosprawnością, która rzutuje na całe życie dziecka, zaburza jego rozwój społeczno-emocjonalny, utrudnia uczenie się. FAS jest wciąż jeszcze mało znanym schorzeniem, właściwa diagnoza u dziecka stawiana bywa zbyt późno, gdy wystąpią już wtórne skutki choroby – zaburzenia zachowania, problemy szkolne, konflikty z prawem. Dzieci z FAS najczęściej uczą się w szkołach ogólnodostępnych a ich funkcjonowanie bywa niezrozumiałe dla nauczycieli i rodziców lub błędnie diagnozowane jako ADHD.

Szkolenie, w formie wykładu, adresowane jest do pedagogów szkolnych i nauczycieli. Ukazuje, jak alkohol działa na rozwijający się mózg i jak wpływa to na zachowanie i naukę dzieci z FAS. Uczestnicy dowiadują się jak skutecznie można wspierać dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym.

Czas szkolenia: 2 godz., optymalna ilość uczestników: 20-50 osób.

Zasady pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych:

Współczesna szkoła ogólnodostępna jest miejscem nauki uczniów o różnych, często specyficznych potrzebach edukacyjnych. Nakłada to na nauczycieli obowiązek dostosowania wymagań i warunków kształcenia do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci oraz stawia przed nimi oczekiwanie poradzenia sobie na co dzień z zaburzeniami, trudnościami czy niepełnosprawnością uczniów.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu edukacji i wychowania dzieci: - z lekkim upośledzeniem umysłowym, - z mózgowym prażeniem dziecięcym, - Płodowym Zespołem Alkoholowym, - z autyzmem i Zespołem Aspergera. Prezentowane są typowe trudności szkolne, jakich można spodziewać się u uczniów z tymi schorzeniami oraz omawiane są wskazówki metodyczne do pracy z dziećmi.

Czas szkolenia: 3 godz., optymalna ilość uczestników: 20-25 osób.

Jak rodzina może wspierać dziecko z niepełnosprawnością?

Szkolenie adresowane jest do rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Ukazuje, jak ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka z upośledzeniem umysłowym spełnia rodzina. Zwraca uwagę na podstawowe warunki efektywnego wspierania dzieci przez ich rodziców. Szczególnie akcentuje działania sprzyjające właściwemu kształtowaniu osobowości. Uczy skutecznych metod pokonywania trudności, które pojawiają się w związku z wychowaniem dzieci z upośledzeniem umysłowym, wskazuje na potencjalne źródła, z których można czerpać energię do poradzenia sobie.

Czas szkolenia: 1 godz., optymalna ilość uczestników: 20-25 osób

Dieta dzieci a ich zachowanie

Zasady, granice i konsekwencja w wychowaniu

Współpraca nauczyciela-wychowawcy z „trudnymi rodzicami”

Jak rozmawiać z trudnymi rodzicami gimnazjalistów?

Trening efektywności pracy nauczyciela

Rola komunikacji w życiu dziecka

Wielospecjalistyczny model wsparcia dziecka i rodziny