pomoc

komu pomagam?

Oferta Centrum skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi

Neuropsychologia

Integracja sensoryczna

jak pomagam?

W ramach pomocy psychologicznej Centrum oferuje klientom diagnostykę psychologiczną z wykorzystaniem standaryzowanych metod i bogatego doświadczenia badającego. Proponowana jest też diagnoza procesów integracji sensorycznej. Poradnictwo psychologiczne obejmuje rozmowę z klientem oraz trening umiejętności, ćwiczenie np. funkcji poznawczych. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy on-line.