Zobacz także..

Warto przeczytać

"Różne oblicza integracji"   w: Rewalidacja, nr 1(27)/2010, s. 16-28;

"Rola komunikacji w życiu dziecka"   w: Rewalidacja, nr 2(28)/2010, s. 4-11;

Przydatne informacje

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością